Gå til innhold Gå til søk

Biloppstillingsplass/parkering

Det er i kommunal forskrift av 29.10.2009 stilt krav om minimums parkeringsdekning. For biloppstillingsplass på terreng skal det medregnes minimum 18 m2 pr. plass. Parkeringsplasser må ha et minimums areal på 2,5 x 5 m.

Det er følgende krav til parkeringsdekning for boliger:

Senterområde i kommuneplan:

  • Boenhet større enn 80 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
  • Boenhet fra 60 til 80m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
  • Boenhet mindre enn 60 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 1 plass for sykkel

Annet byggeområde i kommuneplan

  • Boenhet større enn 80 m² BRA - 2 parkeringsplasser for bil, 2 plasser for sykkel
  • Boenhet fra 60 til 80m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
  • Boenhet mindre enn 60 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 1 plass for sykkel

Annet område

  • Boenhet større enn 80 m² BRA - 2 parkeringsplasser for bil, 2 plasser for sykkel
  • Boenhet fra 60 til 80m² BRA - 2 parkeringsplass for bil, 2 plasser for sykkel
  • Boenhet mindre enn 60 m² BRA - 1 parkeringsplass for bil, 1 plass for sykkel

Reguleringsbestemmelser kan stille andre krav til parkering enn det som fremkommer ovenfor. De sist vedtatte bestemmelser gjelder.

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom. Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.

Areal som er nødvendig for å dekke parkeringsbehovet på en tomt skal medregnes i bebygd areal/ bruksareal som legges til grunn ved beregning av grad av utnytting. Dette gjelder uavhengig av om parkeringsbehovet dekkes ved oppføring av garasjeanlegg, carport eller om parkering skjer på terreng uten overbygging. Jf. Grad av utnytting § 3- 12. 

 

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk