Gå til innhold Gå til søk

Bruksendring

Bruksendring betyr at du ønsker å ta et areal eller bygning på eiendommen i bruk til noe annet enn det den er godkjent til. Bruksendring krever innsending av søknad og godkjenning av kommunen.

Bruksendring kan skje ved at du skal bruke arealet til noe annet enn det arealet er godkjent brukt til, eksempelvis bruksendring fra boligformål til næring, at du ønsker å starte familiebarnehage o.l.

 

Bruksendring kan være at man ønsker å innrede loftsetasjen som en del av boligen. Bruksendring kan også være at man ønsker å ta i bruk deler av underetasje til rom for varig opphold, etablere en bileilighet eller lignende.

Den arealbruken som er godkjent for din eiendom/bygning bestemmes av tidligere vedtak i kommunen, reguleringsplanen for din eiendom og/eller kommuneplanens arealdel.


Viktige hensyn ved planlegging av bruksendring er: 

  • Oppholdsrom for mennesker skal prosjekteres og utføres slik at krav til blant annet forsvarlig planløsning, innemiljø, herunder utsyn og lysforhold, og brannsikring blir i varetatt. Jf. plan- og bygningsloven § 29- 5 og TEK 10 § 12- 7.
  • Kommuneplanens arealdel eller reguleringsplanen må vise at det ikke er planmessige hinder for å utvide til flere boenheter.
  • Ved bruksendring som medfører økt antall bruksenheter/boenheter må også den nye bruksenheten/boenheten sikres areal for tilfredsstillende oppholdssted i det fri for beboerne.
  • Kommunen stiller krav om antall parkeringsplasser pr. bruksenhet/boenhet. Etablering av ny bruksenhet/boenhet utløser derfor ofte krav om ekstra parkeringsplass på egen grunn.
  • Bruksenheten/boenheten må tilfredsstille de krav gitt i TEK10, kap. 12, som er relevant for tiltaket.

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak.


Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av tiltaket ditt. Reguleringsplan kan du finne på våre kartsider


Behandling, hva kan du søke om selv?

Bruksendring fra tilleggsdel til hoveddel innenfor én bruksenhet kan du som tiltakshaver søke om selv, jf byggesaksforskriften § 3- 1 c. Dette gjelder eksempelvis bruksendring fra bodareal eller innredning av loft til rom for varig opphold. Rom for varig opphold forstås i denne sammenheng som soverom, stue, kjøkken og arbeidsrom/oppholdsrom til hørende eksisterende bruksenhet. Slik bruksendringen omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 2.


For andre typer bruksendringer må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Dette gjelder eksempelvis etablering av flere bruksenheter eller leiligheter. Bruksendringen omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
01.09.2014

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk