Gå til innhold Gå til søk

Fasadeendring

Fasadeendring er i utgangspunktet søknadspliktig og krever at et profesjonelt foretak kan stå ansvarlig for hele prosjektet. Noen mindre endringer er likevel unntatt søknadsplikt, og du som tiltakshaver kan gjennomføre disse uten søknad eller tillatelse.

Hva er unntatt søknadsplikt?

Dette gjelder endringer i fasaden som ikke fører til at bygningens karakter endres, samt tilbakeføring av fasade til tidligere dokumentert utførelse, jf plan og bygningsloven § 20-3 bokstav e.

Hva det vil si at bygningens karakter ikke endres vil være skjønn, men eksempler på mindre tiltak som ikke krever søknad kan være: 

  • Innsetting av nytt vindu eller ny dør der bygningens eksteriørmessige karakter ikke endres.
  • Oppussing og vedlikehold av fasade (med forbehold om dramatiske fargeendringer, spesielt i enhetlige, verneverdige eller eksponerte områder)
  • Utskifting av eldre vinduer og dører - med nye av lik utforming.

Dersom du er i tvil, ta kontakt med kommunen. Det er bedre å sjekke, enn å risikere at du utfører noe som er søknadspliktig og som det viser seg at kommunen ikke kan godkjenne.

Dersom tiltaket er unntatt søknadsplikt, så behøver du ikke søke kommunen om tillatelse. Dette er likevel forutsatt at alle bestemmelser i plan- og bygningsloven, forskrifter, regulerings- og kommuneplan o.l. ivaretas.

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak.

Hva kan du søke om selv?
I særlige tilfeller kan kommunen etter søknad la deg som tiltakshaver stå ansvarlig for tiltaket selv. Dette gjelder mindre søknadspliktig tiltak, hvor blant annet konstruksjon ikke berøres av endringen.

For andre fasadeendringer enn nevnt ovenfor må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1.

På bevaringsverdige / historiske bygninger, bygninger med spesielle kvaliteter ved fasaden og bygninger i sentrum, vil mindre fasadeendringer ofte falle inn under søknadsplikten.

På samme måte vil mindre fasadeendringer på enheter som inngår i et rekkehusanlegg eller en flermannsbolig, samt i områder med ensartet utseende, som regel være søknadspliktige.

Tiltakshaver er selv ansvarlig for å vurdere søknadsplikt. Ved tvil anbefales det å ta kontakt med kommunen.


NB:

  • Takflaten skal anses som en del av fasaden.
  • Dersom fasadeendringen er en konsekvens av innvendig ombygging, f.eks. ved at en ny leilighet/bruksenhet etableres eller at planløsningen endres vesentlig, vil tiltaket alltid være søknadspliktig.
  • Det forutsettes at fasadeendringen ikke forringer bygningens helhetsinntrykk.
Publisert
28.11.2007
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk