Gå til innhold Gå til søk

Grad av utnytting - hvor stort kan du bygge?

Kommune- og/eller reguleringsplanen setter begrensninger for hva du kan bygge, og hvor mye du kan bygge på din eiendom. Dette er byggegrenser, begrensning i utnyttelse(utnyttelsesgrad), begrensninger i høyder og takvinkel. Det kan også være bestemmelser om form, materialvalg og lignende.

Pass på at tiltaket er innenfor disse begrensningene før du går i gang med planleggingen. Du får reguleringskart og reguleringsbestemmelser via våre kartsider eller ved henvendelse til vår servicetorgvakt.

Vanlige måter å beregne utnytting på:

% BYA: Prosent bebygd areal, angir forholdet mellom bebygd og ubebygd del av tomten. Prosent bebygd areal angir det areal i prosent av tomten som bygnigner, overbygde åpne areal og konstruksjoner over bakken opptar av terrenget (fotavtrykket av bygninger/konstruksjoner).

% BRA (%TU): Prosent bruksareal, angir forholdet mellom bruksareal (fra ytterveggs innerside til ytterveggs innerside) for bebyggelse på en tomt og tomtearealet. Prosent bruksareal angir en øvre grense for summen av det bruksarealet som kan oppføres på tomta i forhold til tomtearealet. % BRA erstatter den tidligere betegnelsen prosent tomteutnyttelse (%TU). % TU er ofte benyttet i eldre planer.

U- grad: Utnyttingsgrad angir forholdet mellom brutto gulvareal (til ytterveggs ytterside) for bebyggelse på en tomt og brutto tomteareal inklusive halvparten av tilstøtende veg, bane, plass, park eller elv, maksimalt 10 meter. Ugrad er benyttet i flere eldre planer. Tomter som grenser mot offentlig areal kan derfor få betydelig tillegg i areal ved beregning av u- grad.

Beregningsmåte grad av utnytting:

%BYA = Bebygd areal for en tomt eller byggeområde  x 100
Tomtearealet

%BRA = Brutto bruksareal for bebyggelsen på en tomt (BRA)   x 100
Tomtearealet

u-grad = Brutto gulvareal for bebyggelsen på en tomt 
 Tomtearealet (inkl. tilleggsareal)

For mer informasjon om grad av utnytting og hvordan dette beregnes,

finner du regelverket her  ”Grad av utnytting”.  og en elektronisk veileder "Hvor stort kan du bygge"

Publisert
12.05.2011
Sist endret
26.06.2017

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk