Gå til innhold Gå til søk

Hybel og bileilighet

Det skilles gjerne mellom hybel og hybelleilighet/bileilighet/sekundærleilighet.

Hybel

Er ikke selvstendig boenhet, og deler som regel funksjonene kjøkken og/eller bad med andre hybler (hybelgrupper) eller med en hovedleilighet.

Hybelleilighet/bileilighet/sekundærleilighet

Er en selvstendig boenhet som innehar alle nødvendige boligfunksjoner. Kommuneplanens arealdel angir at boligeiendommer kan en hovedleilighet, samt en bileilighet på inntil 65 m². Enebolig med bileilighet er ett eierobjekt. Dersom bileiligheten er over 65 m², eller leilighetene er tilnærmet like store, kan det være at bygningen defineres som tomannsbolig og utløser andre krav til tomtestørrelse, uteoppholdsareal og parkering enn for en enebolig.

Reguleringsplanen for din eiendom kan ha andre bestemmelser om dette. Pass på å sjekke dette før du går i gang med planleggingen.

Bileilighet skal som hovedregel innredes i boligen, og den må tilfredsstille byggtekniske forskriftskrav jf. teknisk forskrift .

Behandling – endring av selvstendige boenheter er søknadspliktig

Både nye boenheter og oppdeling av eksisterende boenheter er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven § 20-1.

Det betyr at du må ta kontakt med et profesjonelt foretak som må stå ansvarlig for søknad til kommunen.

Søknadsplikten gjelder uavhengig av hvilken tidligere boligfunksjon rommene hadde, det vil si at søknadsplikten gjelder også etablering av bileilighet ved ominnredning av kjeller eller loft.

Dispensasjon – er tiltaket i tråd med alle bestemmelser?

Søknad om dispensasjon må sendes inn, dersom tiltaket er i strid med en bestemmelse. Dispensasjon skal nabovarsles.

Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest.

Publisert
12.05.2011
Sist endret
12.01.2012

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk