Gå til innhold Gå til søk

Pipe og ildsted

Frem til 1. juli 2011 er det ingen søknadsplikt for nye ildsteder. Forutsetningen er at arbeidet kontrolleres av kvalifisert kontrollør.

Re- installering og reparasjon av ildsted. Montering av ildsted er unntatt søknadsplikt, forutsatt at arbeidet blir kontrollert av kvalifisert kontrollør. Med reinstallering menes ildsted som tas ut og plasseres igjen på samme sted, samt i samme røykløpsinnføring.

Kontroll kan utføres av følgende kontrollører:

  • foretak som har relevant sentral godkjenning (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak
  • foretak som tilfredsstiller vilkårene for relevant ansvarsrett (f.eks. murere) og person ansatt med kontrolloppgaven i slikt foretak
  • kommunalt feiervesen, i den utstrekning feiervesenet vil tilby slik tjeneste

Oppføring eller rehabilitering av skorstein/pipe er søknadspliktig etter plan- og bygningslovens § 20-1. Et profesjonelt foretak må stå ansvarlig for søknad, prosjektering og utførelse.

Behandling, hva kan du søke om selv?  

Unntatt saksbehandling;            Installering av nytt ildsted og øvrige tiltak som gjelder ildsted. Med øvrige tiltak som gjelder ildsted menes bl.a. oppføring av brannmur, innmuring av pipestuss, friluftstilførsel, fundamentering av peis og øvrige arbeider som er nødvendig for å installere et ildsted.

OBS! Piper i nye boliger er ofte selv ventilerende, og må derfor monteres med egen til luft. Sjekk derfor hva slags type pipe du har, før du går til anskaffelse av ildsted.  

NB! Det har vært planlagt søknadsplikt for nytt ildsted fra 1.7.2011. Pr 14.4.2011 ser det ut til at dette IKKE blir innført. Les mer her 

For unntak jf. byggesaksforskriften § 4- 1 bokstav b punkt 3 : Det er tiltakshaver som har ansvar for å påse at kontrolløren er kvalifisert og for at ildstedet er i samsvar med krav i teknisk forskrift.

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene må du ta kontakt med et privat foretak.

Søknad med ansvarsrett pbl § 20- 1: Profesjonelt foretak må stå ansvarlig.

For øvrige arbeider knyttet til pipe og ildsted gjelder søknadsplikten. Tiltaket må omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1. Oppføring eller rehabilitering av skorstein/pipe er søknadspliktig

Tiltaket kan ikke tas i bruk før det er gitt brukstillatelse eller ferdigattest.

Les mer hos Ringerike brann- og redningstjeneste

Publisert
12.05.2011
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk