Gå til innhold Gå til søk

Riving

I utgangspunktet er det slik at det du må søke om å bygge, det må du også søke om for å få rive.

Samme prinsippet gjelder for om du kan søke kommunen selv eller må få kvalifisert foretak til å gjøre jobben.

Skal du f.eks. rive en garasje på over 70 m2, så krever det ansvarlig foretak for å omsøke bygging og da krever det også ansvarlig foretak for å rive.

Følgende små tiltak behøver du ikke søke om

Skal du rive et lite tiltak, som f.eks. et uthus på mindre enn 15 m2, så kan det være du ikke behøver å søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt er nevnt i byggesaksforskriften § 4-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så behøver du ikke søke kommunen om å rive det.

Følgende mindre tiltak kan du stå ansvarlig for selv

Skal du rive et litt større tiltak, som f.eks. en garasje, større uthus e.l., så må du søke kommunen. Sjekk om tiltaket ditt står i byggesaksforskriften § 3-1. Finner du tiltaket ditt i denne listen, så  kan du søke kommunen om riving av det selv. 

Større tiltak krever kvalifisert foretak

Skal du rive et bygg som er større enn det som er nevnt ovenfor, så må du ta kontakt med et profesjonelt og kvalifisert foretak som kan stå ansvarlig for søknaden til kommunen.

Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.

Det beregnes gebyr ut fra type og størrelse på tiltak.

Ved riving av bygning, eller del av bygning, som overskrider 100 m² bruksareal kreves det at det utarbeides Avfallsplan og miljøsaneringsbeskrivelse

Publisert
22.01.2009
Sist endret
04.08.2014

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk