Tilbygg, påbygg - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Tilbygg, påbygg

Tilbygg innebærer en utvidelse som medfører en økning av husets grunnflate.

Påbygg er en utvidelse av huset i høyden uten at husets grunnflate endres.

Både tilbygg og påbygg medfører endring av bruksarealet. Tilbygg og påbygg er søknadspliktige tiltak.
   
Viktige hensyn ved planlegging av tiltaket er:                                              

  • Grad av utnytting – hvor stort kan du bygge?
  • Tillatt møne- og gesimshøyde
  • Estetikk
  • Avstand til vei, byggegrense og nabogrense
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Fundamentering

Er du usikker på hvordan du skal ivareta kravene, må du ta kontakt med et privat foretak.

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av ditt tiltak. Reguleringsplaner finner du på kommunens kartsider, eller ta kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.

Estetikk

Estetisk utforming av tilbygget/påbygget. Tilbygget/påbygget skal ha et fasadeuttrykk som innebærer at det er tilpasset boligen i form, farge og materialbruk. Dette løses vanligvis ved at takvinkelen, vinduer, fasadematerialet og fargen er identisk med boligen.

Plassering

Tilbygg kan plasseres i en avstand på inntil 4 meter fra nabogrense.

Ønskes plassering nærmere enn 4 meter, må det innhentes skriftlig samtykke fra eier av naboeiendom.

En må i tillegg ha en avstand på minst 8 meter mellom bygninger i forskjellige bruksenheter. Er avstanden mindre enn 8 meter, må bygningen(e) oppføres med branncellebegrensende bygningsdeler.

Tekniske krav

Tilbygget eller påbygget skal prosjekteres slik at det som et minimum tilfredsstiller kravene i byggteknisk forskrift. Eksempler på slike krav er: Brannsikkerhet, konstruksjonssikkerhet, varmeisolering, tetthet, ventilasjon og fuktsikring.

Dersom det er en eldre bolig som skal utvides, er det overveiende sannsynlig at det vil være strengere krav til den nye del av boligen enn den eksisterende. Ved oppføring av mindre tilbygg er det ikke krav om at kommunen skal godkjenne foretak (firma) som er ansvarlig for at disse kravene blir ivaretatt. Dersom du er usikker på hvordan du skal ivareta dem, må du kontakte en fagperson.

Behandling, hva kan du søke om selv?
Tiltakshaver kan selv stå ansvarlig for tilbygg som har samlet (BYA eller BRA) areal på maks 50 m². Tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 2. Tilbygget kan i tillegg være underbygget med kjeller, men tilbygget kan ikke inneholde selvstendig boenhet. Jf SAK10 § 3- 1 a.

For tilbygg med samlet (BYA eller BRA) areal over 50 m² og påbygg må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Tiltaket må omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 1.

Dispensasjon – er tiltaket i tråd med alle bestemmelser?
Se egen veileder i høyre meny.

Publisert
28.11.2007
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk