Gå til innhold Gå til søk

Veranda, balkong og terrasse

Terrasse, veranda, balkong og altan er konstruksjoner for uteopphold. Begrepene brukes gjerne litt om hverandre, men defineres gjerne slik;

Terrasse; Planert avsats for uteopphold, med eller uten platting av ulikt materiale og med direkte atkomst fra terreng, ikke overbygd.
Veranda; Åpen eller overbygd oppholdsplass som tilbygg til bolig. Kan også være lukket.
Balkong; Åpen bygningsdel plassert foran vindusdør, utkraget fra vegg, opphengt eller understøttet, omgitt av et rekkverk.  

Ved planlegging av terrasse er tilpasning til eksisterende bygning viktig. Balkonger, verandaer og terrasser må få en utforming og bygges i en skala som samstemmer med huset og omgivelsene. Bruk gjerne en person med arkitektfaglig kompetanse som kan gi råd og som eventuelt tegner denne konstruksjonen for deg. Sett deg inn i naboens situasjon og unngå plassering som virker sjenerende for nabo, for eksempel sjenerende innsyn.

Viktige hensyn ved planlegging av tiltaket er:

  • Grad av utnytting – hvor stort kan du bygge?
  • Tillatt møne- og gesimshøyde
  • Estetikk
  • Avstand til vei, byggegrense og nabogrense
  • Konstruksjonssikkerhet
  • Fundamentering

Sjekk reguleringsplanen for hva som gjelder for din eiendom før du setter i gang med planlegging av ditt tiltak. Ta gjerne kontakt med vår byggesaksvakt for veiledning.


Behandling, hva kan du søke om selv?
Terrasser med høyde inntil 0,5 meter over terreng er ikke søknadspliktig.

Forutsetningene for at platting kan unntas søknadsplikt er; minimum 4 meter fra nabogrense, og ellers innenfor byggegrense i plan og avstandskrav fra vei.


For terrasse/veranda/balkong inntil 50 m² kan du som tiltakshaver søke om selv, jf. byggesaksforskriften (SAK10) § 3-1. Tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20- 2.


For terrasser/veranda/balkong større enn 50 m² må du ta kontakt med et profesjonelt foretak som kan stå ansvarlig for søknad til kommunen, prosjektering og utførelse. Tiltaket omsøkes etter plan- og bygningslovens § 20-1.


Dispensasjon – er tiltaket i tråd med alle bestemmelser?
Se egen veileder i høyremenyen

Publisert
28.11.2007
Sist endret
30.05.2011

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk