Adressering - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Adressering

Kommunen har ansvaret for tildeling av offisiell adresse, herunder navnsetting, nummertildeling og adressemelding til Matrikkelen.

 
Offisiell adresse skal tildeles bygninger som brukes til

  • boligformål 
  • fritidsformål
  • næringsvirksomhet
  • offentlig virksomhet

Det er viktig at adressene er logiske og at de benyttes slik at f.eks. utrykningskjøretøy raskt finner frem til eiendommen.


Kommunen tildeler adresse eller endrer adresse når det er nødvendig, for eksempel:

  • Når man skal endre atkomstveier
  • Oppføre nye bygg
  • Når det er vanskelig å finne fram til en adresse

Adressen skal om mulig tilknyttes den veien eller gata eiendommen har atkomst fra. En eier kan i spesielle tilfeller henvende seg til kommunen hvis han/hun ønsker å endre adresse på eiendommen sin.

Tildeling av adresse til nye bygg skjer automatisk i tilknytning til byggesaken.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
14.08.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk