Gå til innhold Gå til søk

Navnesak 2017/289 - Vælsvatna

Dersm skrivemåten av et stedsnavn er uklart kan en reise navnesak etter lov om stadnamn

I forbindelse med adressering i Jevnaker kommune har Kartverket i brev datert 31.08.2017 reist navnesak for navnet Vælsvatna/Vælsvanna  for å få avklart skrivemåten. Samtidig reiser de navnesak for andre navn med "Væl" som en del av navnet. Se nærmere hvilke navn dette gjelder i brevet fra Kartverket.  For flere opplysninger om navnene se innsynsløsningen for SSR (Sentralt stedsnavnregister) http://norgeskart.no/ssr/ . Brevet fra Kartverket.

Lokal høring

Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gårds- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gårdsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal eieren eller festeren få tilsendt direkte av kommunen.

Bruksnavn

Etter endringene i lov om stadnamn fra 1. juli 2015 har grunneieren rett til å bestemme skrivemåten av eget bruksnavn desom han/hun kan dokumentere at skrivemåten har vært i offentlig bruk som bruksnavn (på offentlig kart, på skilt, i matrikkelen, skjøte e.l.), jf. § 6 andre ledd i lov om stadnamn. Det er fortsatt Kartverket som formelt vedtar skrivemåten, men dersom grunneieren ønsker en annen skrivemåte enn den Kartverket vedtar for det navneobjektet navnet opprinnelig ble brukt om, kan han/hun sende krav om det til Kartverket og legge ved dokumentasjon.

Normeringsprinsipp

I brevet fra Kartverket er det vist til § 4 i lov om stadnamn som sier at som hovedregel tar en utgangspunkt i den lokale uttalen og gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes. Normalt vil skrivemåten i primærfunksjonen være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, som for eksempel adressenavn.

Saksgang

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist. Det gjøres gjennom brev til eiere og festere som har gårdsnavn eller bruksnavn som berøres av navnesaken,  gjennom denne informasjonen på kommunens nettside og annonsering i Ringerikes Blad. Frist for å komme med en uttalelse settes til 19.oktober 2017. Uttalelser sendes postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 sentrum, 3502 Hønefoss.

Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsuttalelsene, og sende de samlet til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene med frist 30. oktober 2017. Stedsnavntjenesten vil deretter gi en endelig tilråding til Kartverket. På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Stedsnavntjenesten vedtar Kartverket skrivemåten av de aktuelle navnene. Vedtaket sendes kommunen, som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgangang.

Publisert
12.09.2017
Sist endret
12.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk