Gå til innhold Gå til søk

Tildeling av adressenummer

Når kommunen tildeler adressenummer følger den noen nasjonale retningslinjer

Ved tildeling av adressenummer i Ringerike kommune tildeles i stigende rekkefølge partall på venstre side og oddetall på høyre side. Dette hovedprinsippet følges av de fleste kommunene i landet. I Ringerike kommune vil en finne noen veier som har partall på høyre side og oddetall på venstre, men det er unntak. 

Kantprinsippet: Nummereringen følger kanten av veien inn stikkveier, gårdsplasser og åpne portrom. En reserverer adressenummer der det er påregnelig med fremtidig utbygging eller omregulering for om mulig å unngå senere omadressering.

Avstandsprinsippet: Tildeling av adressenummer skjer i forhold til adressens avstand fra veiens startpunkt, angitt i nærmeste hele 10-meter. En avstand på 400 meter gir adressenummer 40 dersom den ligger på venstre side av veien. Ved avstandsadressering får en automatisk reservert ledige adressenummer, og en får parallell nummerering. Tas stikkveier/sideveier med måles avstanden til der sideveien tar av fra hovedveien, og denne avstanden blir utgangspunktet for nummereringen langs sideveien. I slike tilfeller vil en ofte se at avstandsprinsippet ofte blir "brutt" på dette stedet. 

Godkjent atkomst: Adresen skal knyttes til den veien som er godkjent som atkomst til eiendommen eller bygningen.

Bruk av bokstav: En bruker bokstav i tillegg til tall for å unngå omnummerering av tidligere tildelte adresser. Bokstav skal i utgangspunktet ikke benyttes når nye områder adresseres. 

Utfyllende informasjon om dette finnes i Adresseveilederen kapittel 7.  

 

Publisert
16.06.2014
Sist endret
22.07.2014
Opprettet av
Trond Olav Vassdal

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk