Gå til innhold Gå til søk

Veiadresse til alle

Alle som i dag har matrikkeladresse skal få veiadresse. Det gjelder adresse både til bolig-, fritid- og næringsbygg.

I Ringerike kommune er det pr. juni 2014 ca. 3150 matrikkeladresser. Disse adressene var planlagt omadressert til veiadresser i løpet av 2014 og 2015. På grunn av omprioriteringer er denne målsettingen nå flyttet til i løpet av 2017. Det vil si at de tildeles et adressenavn, adressenummer og eventuelt bokstav (eks. Ringeriksveien 2). Arbeidet vil bli gjort områdevis. Kommunen er delt inn i 9 områder, se kart. Område 1,2 og 3 er stort sett ferdig. I område 4, Vikerfjell, er adressenavnene vedtatt, og her gjenstår tildeling av adressenummer.  I område 9, Ringkollen- Krokskogen, 8-Holleia er adressenavn inhentet, og de skal til uttalelse hos Stedsnavntjenesten. Til slutt vil områdene 5, 6 og 7 adresseres. Første steg i arbeidet er å innhente navneforslag til veiene/områdene som skal tildeles eget navn, og når det er på plass vil en tildele adressenummer.

Publisert
16.06.2014
Sist endret
01.03.2017
Opprettet av
Trond Olav Vassdal

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk