Egenerklæring om konsesjonsfrihet - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Egenerklæring om konsesjonsfrihet

Ved omsetning av en del eiendommer krever Tinglysningen at det legges ved en egenerklæring om konsesjonsfrihet.


Last ned skjemaet LDIR360 Egenerklæring om konsesjonsfrihet ved erverv av fast eiendom mv.

Før skjemaet/egenerklæringen registreres i matrikkelen må det godkjennes og skrives under fra kommunens side. En slik attestasjon får du ved å henvende deg til Miljø- og arealforvaltningen, Storgata 13, inngang Servicetorget. Før kommunen kan signere og stemple må erverver/ny eier skrive under på skjemaet.

Publisert
03.12.2007
Sist endret
06.11.2017

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk