Grensejustering - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Grensejustering

Grensejustering er justering av en eksisterende grense mellom to naboeiendommer.

Slik søker du om grensejustering

  • Send søknadsskjema til kommunen. Husk at alle eiere av berørte eiendommer må signere søknadsskjemaet.
  • Legg ved kart som viser ønsket justering av grensen.

Viktige begrensninger

Arealet mellom to eiendommer kan økes eller reduseres med inntil 5 prosent beregnet av arealet av den minste eiendommen, men maksimalt 500 m2. Ønsker du større endringer må du søke om arealoverføring.

Eiendommenes verdi kan ikke reduseres eller økes med mer enn folketrygdens grunnbeløp.

Vilkårene om areal og verdi gjelder ikke eiendom som i sin helhet er regulert til samferdselsformål, når justeringen er i samsvar med vedtatt reguleringsplan.

Saksbehandlingstid

Grensejustering skal utføres innen 16 uker, med unntak av perioden fra 1. november til 1. mai. Les mer om vinterforskriften her.

Publisert
27.11.2007
Sist endret
25.05.2016

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk