Navnesak 2016/6051 - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Navnesak 2016/60501 i Ringerike kommune

Dersom skrivemåten av stedsnavn er uklar kan en reise navnesak etter lov om stadnamn

I forbindelse med at kommunen skal fastsette adressenavn på veier og områder, har Kartverket i brev datert 09.09.2016 reist navnesak for noen navn for å få avklart skrivemåten. Navnene er listet opp i vedlagt brev fra Kartverket.

I tillegg reises det navnesak for et tunellnavn på rv. 7 Sokna – Ørgenvika. Navnet er nevnt i vedlagte brev fra Kartverket.

Kartverket reiser samtidig navnesak for en del andre navn i Ringerike kommune. De fleste av disse inneholder navneleddet –sætra/-seter/-setra. Disse er også nevnt i brevet fra Kartverket.

Lokal høring

Det er Kartverket som har vedtaksrett for skrivemåten av tradisjonelle gards- og bruksnavn, seternavn og naturnavn. Før det gjøres vedtak har kommunen rett til å uttale seg. Eiere og festere har rett til å uttale seg om gardsnavn og bruksnavn, og lokale organisasjoner har rett til å uttale seg om skrivemåten av navn som de har særlig tilknytning til. Saker som gjelder bruksnavn skal eieren eller festeren få tilsendt direkte av kommunen.

Normeringsprinsipp og saksgang

I brevet fra Kartverket er det vist til § 4 i lov om stadnamn som sier at som hovedregel tar en utgangspunkt i den lokale uttalen og gjeldende rettskrivingsprinsipp når skrivemåten skal bestemmes. Normalt vil skrivemåten i primærfunksjonen være retningsgivende for skrivemåten av det samme navnet i andre funksjoner, som for eksempel adressenavn. Kommunen er derfor bedt om å vente med å fastsette adressenavn som kan påvirkes av denne saken.

Saksgang

Kommunen har ansvaret for å kunngjøre at navnesaken er reist. Det gjøres gjennom brev til eiere og festere som har gårdsnavn eller bruksnavn som berøres av navnesaken,  gjennom denne informasjonen på kommunens nettside og annonsering i Ringerikes Blad. Frist for å komme med en uttalelse settes til 15. november 2016. Uttalelser sendes postmottak@ringerike.kommune.no eller Ringerike kommune, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.

Etter at fristen er gått ut vil kommunen samordne de lokale høringsuttalelsene, og sende de samlet til Stedsnavntjenesten for Østlandet og Agderfylkene med frist 1. desember 2016. Stedsnavntjenesten vil deretter gi en endelig tilråding til Kartverket. På grunnlag av lokale høringsinnspill og tilråding fra Stedsnavntjenesten vedtar Kartverket skrivemåten av de aktuelle navnene. Vedtaket sendes kommunen, som kunngjør vedtaket og informerer om klageadgangang.

Publisert
10.10.2016
Sist endret
14.02.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk