Gå til innhold Gå til søk

Kart og geodata

Kartsidene på internett inneholder grunnkart med eiendomsgrenser, plandata, ledningskart, flybilder og forskjellig temadata. Etter hvert vil kartsidene også bli supplert med flere tema.


Kartløsningen byr på mange muligheter. Ved hjelp av funksjonsknapper kan du flytte deg rundt i kartbildet, endre målestokk og lage egne kart med valgt innhold. Ønsket kartutsnitt kan hentes frem ved hjelp av søkemuligheter som adresse, eiendom (gnr./bnr./fnr.), stedsnavn, bygningsnummer og ulike kategorier for eksempel banehager, helse og sosialtjenester, skoler, idrettsanlegg, turisme og reguleringsplaner.

Kartsiden gir deg også anledning til å konstruere linjer, sirkler og figurer, supplere kartet med tekst, måle avstander og arealer m.m. Det er også mulig justere gjennomsiktligheten på de forskjellige kartlagene. Dette gjøres nederst i tegnforklaringen.

Fremgangsmåte for å skrive ut et kart finner du her.  Skal du ha kart (situasjonskart) til søknad om fradeling eller byggetillatelse finner du fremgangsmåten for det her.

Brukerveiledning for kartløsningen finnes under spørsmålstegnikonet på kartsiden.

 Kommunens kartsider


Du kan slå på det du ønsker av kartdata. Her er en oversikt over alle temadataene:

 • Grunnkart 
 • Eiendommer
 • Vann- og avløpsdata
 • Markaslagskart
 • Plandata
  o Kommuneplan og bestemmelser
  o Vedtatte reguleringsplaner
  o Planer under arbeid
 • Rasterkart
 • Vegbase
 • Fastmerker
 • Administrative grenser
  o Byggesaksbehandlerområder
  o Eiendomsskattetakstområder
  o Grunnkrets
  o Kirkesogn
  o Konsesjonsområde fjernvarme
  o Omsorgsområder
  o Skolekrets
  o Valgkrets
 • Flyfoto
 • Kulturminner
  o Verneverdi av bygg i Hønefoss og Ask
  o Stilvurdering og aldersgruppering av bygg i Hønefoss
  o Askeladden kulturminner
 • Rekreasjon
  o Skiløyper, fotruter og sykkelruter
 •  Natur
  o Berggrunn
  o Grus og pukk
  o Artsdata
  o Prioriterte naturtyper
  o Løsmasser
 • Samfunnssikkerhet
  o Kvikkleire
  o Flomsoner
 • Godkjente tiltak
 • Jordbruk
  o Miljøtiltaksklasser
  o Anbefalt jordarbeiding
  o Erosjonsrisiko ved høstpløying
  o Dyrkingsklasser for gras, korn og potet
  o Planering
  o Avsetningstyper
  o Organisk materiale
  o Jordtyper
  o Jordpolitisk arealvurdering
 • Vilt og fisk
  o Elgvald og småviltjakt

 

Publisert
11.11.2007
Sist endret
01.12.2010

Kontakt oss

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk