Gå til innhold Gå til søk

Temakart for grunnundersøkelser

Basen inneholder koordinatbestemte borepunkter og stabilitetsrapport med grunnboringsrapport. Forsløpig er det få objekter i temakartet, men vi jobber med å få inn flere. I første omgang tar vi med undersøkelser som er offentlig eid og som er i Hønefoss-området. Vi starter med data fra en rådgiver, NGI, men vil utvide med flere.

Dersom vi skal legge ut privat eide rapporter må vi innhente tillatelse fra eieren som har betalt for den. Vi kan for disse velge å vise punktet med metadata men uten rapport. Vi vil prøve å lage avtaler som sikrer oppdatering av offentlige undersøkelser. 

Slik brukes temakart for grunnundersøkelser

  1. Åpne kartportalen http://kart.ringerike.kommune.no
  2. zoom inn på Hønefoss.
  3. Velg temakart "samfunnssikkerhet"
  4. Velg undertema grunnboring. Det vises borepunkter som blå kvadrater
  5. Klikk på et objekt
  6. Det åpnes et vindu/dialogboks i venstre kant
  7. Klikk på rapportlink: "Link", rapporten åpnes.

Grunnundersøkelser koster mye penger, er tidkrevende og tildels årstidsavhengig. Selv om vi gjør  rapporter tilgjengelig må vi fortsatt leie geotekniske rådgivingstjenester i prosjektene.

Hønefossområdet vil oppleve befolkningsvekst og fortetting og har utfordrende grunnforhold mange steder. Krav til dokumentasjon for samfunnssikkerhet blir stadig viktigere. Samfunnet har nulltoleranse for uønskede hendelser innen stadig flere felter. Sviktende grunn og fundamentering gir ofte dramatiske konsekvenser. Økende tilfeller av ekstremvær gjør geotekniske vurderinger stadig mer viktig.

Temakartet er utviklet av Erik Syre (NGI), Øyvind Eid (Norconsult) og Asbjørn Solberg  (Ringerike kommune).

Publisert
22.12.2011
Sist endret
22.12.2011

Kontakt oss

Servicetorget

Tlf: 32 11 74 00send siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk