Gå til innhold Gå til søk

Areal- og byplan

Areal- og byplan

Areal- og byplankontoret har ansvar for planlegging og utvikling av kommunens fysiske miljø gjennom overordnede planer, strategier for areal- og transportplanlegging og reguleringsplaner. Planlegging skal legge til rette for at arealbruk og bebyggelse blir til størst mulig gavn for den enkelte og samfunnet.

Avdelingen behandler, utarbeider og forvalter planer iht. plan- og bygningsloven. I tillegg utarbeides temaplaner, analyser og utredninger.

  • Avdelingen utarbeider plansaker i samarbeid med andre avdelinger
  • Vi behandler forslag fra private aktører
  • Vi forbereder saker for  politisk behandling
  • Vi konstruerer digitale planer og legger til rette for visning i digital form 

Publisert
11.11.2007
Sist endret
07.08.2015

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk