Gå til innhold Gå til søk

E16-Eggemoen-Kleggerud - vedtatt

Kommunestyrene i Jevnaker kommune (05.02.13, sak 03/13) og Ringerike kommune (31.01.13, sak 10/13) har vedtatt kommunedelplan for E16 Eggemoen-Kleggerud med tilførselsvei til Jevnaker.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 11-15. Vedtaket kan ikke påklages.

Plankartet viser hele strekningen Eggemoen-Kleggerud, samt tilførselsvei til Jevnaker. Kommunestyrene i Ringerike og Jevnaker kommuner har vedtatt de delene av planen som berører sin kommune.

Endringer etter høring og offentlig ettersyn
Fylkesmannen i Oppland fremmet innsigelse til planforslaget ved offentlig ettersyn. Etter offentlig ettersyn har Statens vegvesen justert veglinja for å minimere inngrep i dyrka mark. Innsigelsen er trukket, og kommunestyrene har vedtatt planen.

For mer informasjon om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn: se saksframlegg.

Saksdokumenter
Vedtatt plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre sentrale dokumenter i saken er lagt ut på Servicetorget i Ringerike, Storgata 13, 1.etasje og på Servicetorget i Jevnaker, Kirkegata 6.

Se også Jevnaker kommune og Statens vegevesen sine nettsider:

Vedtatt plan:

Kommunedelplanbestemmelser
Plankart
Temakart
Planbeskrivelse med konsekvensutredning

Andre saksdokumenter:
Rapport alunskifer
Kart som viser opprinnelig og optimalisert alternativ 2
Notat med beskrivelse av revidert alternativ 2
Referat fra meklingsmøte
Sammendrag og kommentarer til innkomne merknader
Notat til sluttbehandling i Ringerike
Saksframlegg sluttbehandling i Ringerike
Saksprotokoll sluttbehandling i Ringerike

 

Eventuelle spørsmål kan rettes til:
Jevnaker kommune ved Heidi Bergom
E-post: heidi.bergom@jevnaker.kommune.no
Tlf: 92 27 19 99

Ringerike kommune ved Guro Skinnes
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 75 82 

Publisert
07.02.2013
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk