Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling

I henhold til plan- og bygningsloven §11-14 legges kommunedelplan for Rv35 Eggemoen-Kleggerud ut til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangsbehandling i Formannskapet i Ringerike og Kommunestyret i Jevnaker. Frist for merknader er 22.10.12.

Statens vegvesen har utarbeida forslag til kommunedelplan med tilhørende konsekvensutredning for ny riksveg 35 for strekningen Eggemoen – Kleggerud, og adkomst til Jevnaker. Det er tre alternative trasevalg, med tre forslag til utforming av bru over Randselva og jernbanen. Statens vegvesen anbefaler alternativ 2, og Formannskapet i Ringerike kommune og Kommunestyret i Jevnaker kommune slutter seg til vegvesenets anbefaling.

For nærmere omtale av alternativene og konsekvensene av disse, se saksframlegg og planbeskrivelse. Plankart med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken er tilgjengelig på linkene nedenfor. Saksdokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje og på Servicetorget i Jevnaker, Kirkegata 6. Se også Statens vegvesen sine nettsider http://www.vegvesen.no/Riksveg/rv35jevnaker

Folkemøte
Statens vegvesen vil avholde et folkemøte i høringsperioden, hvor også Jevnaker kommune og Ringerike kommune vil være representert.

Tid:     Mandag 1.oktober, kl. 18:00.
Sted:   Jevnaker samfunnshus.

Møtet vil bli nærmere annonsert i lokalavis og på internett.

Merknader
Merknader til kommunedelplanarbeidet kan rettes til:

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010 Skurva
2605 Lillehammer

Eller på e-post til: firmapost-ost@vegvesen.no

Frist for merknader er 22.10.12. 

Eventuelle spørsmål vedrørende planforslaget kan rettes til:
Statens vegvesen ved Siri Solem Walseth
E-post: siri.walseth@vegvesen.no
Tlf: 22 05 82 47 / 99 16 99 54

Jevnaker kommune ved Heidi Johannessen
E-post: hjo@jevnaker.kommune.no
Tlf: 92 27 19 99

Ringerike kommune ved Guro Skinnes
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no
Tlf: 32 11 75 82

Saksdokumenter
Oversiktskart med alternativer

Forslag til plankart alternativ 1, 2 og 3, datert 06.08.12

Forslag til kommunedelplanbestemmelser datert 13.04.12

Planbeskrivelse med konsekvensutredning datert 07.08.12

Saksframlegg, Ringerike kommune, datert 09.08.12

Saksprotokoll, Formannskapet i Ringerike kommune, 21.08.12, sak 191/12

 

 

Publisert
31.08.2012
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk