Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn

Herved kunngjøres oppstart av planarbeid, og høring og offentlig ettersyn av planprogram for “Kommunedelplan for rv 35 parsell Eggemoen-Kleggerud og adkomst til Jevnaker sentrum”.

Kommunedelplanen er et ledd i planarbeidet for ny rv 35 på strekningen Eggemoen-Olum. Strekningen vil bli en del av den nye E16 som skal gå fra Bergen til Gävle i Sverige. Parsellen Eggemoen-Kleggerud er ca 12 km lang, og går gjennom to kommuner (Jevnaker og Ringerike) og to fylker (Oppland og Buskerud). Planen utarbeides som en plan, men kommunene vedtar sine respektive plandeler.

Statens vegvesen er forslagsstiller, og har utarbeidet forslag til planprogram for kommunedelplanen. Planprogrammet viser hvilke alternative traseer som skal vurderes.

Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning kan rettes til Statens vegvesen region øst.

Postadresse: Statens vegvesen Region øst, Postboks 1010 Skurva, 2605 Lillehammer
E-post: firmapost-ost@vegvesen.no

Fristen for å komme med innspill er 17.10.11.

Planområdet omfatter det området som er markert på kartutsnittet, se nedenfor.

Relevante dokukmenter i saken:

Forslag til planprogram

Saksframlegg

Saksprotokoll Ringerike kommune

Saksprotokoll Jevnaker kommune

Kartutsnitt

Publisert
02.09.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk