Gå til innhold Gå til søk

Fastsatt planprogram

Planprogram for kommunedelplan for rv35 Eggemoen-Kleggerud er nå fastsatt, og vil danne grunnlaget for det videre planarbeidet.

Kommunedelplanen er et ledd i planarbeidet for ny rv35 på strekningen Eggemoen-Olum. Strekningen vil bli en del av den nye E16 som skal gå fra Bergen til Gävle i Sverige. Parsellen Eggemoen-Kleggerud er ca. 12 km. lang, og går gjennom to kommuner - Jevnaker og Ringerike.

Planprogrammet redegjør for hensikten med planarbeidet, behovet for utredninger og analyser, hvilke alternativer som vil bli utredet og hvordan planprosessen skal gjennomføres, blant annet med hensyn til medvirkning.

Formannskapet fastsatte planprogrammet 17.01.12, sak 12/12. Parsellen Eggemoen-Kleggerud berører både Jevnaker og Ringerike kommune. Planprogrammet ble derfor også fastsatt i Jevnaker kommunestyre, 15.12.11 sak 118/11.
Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Fastsatt planprogram og andre sentrale dokumenter i saken finnes her:

Planprogram

Varslingsbrev

Saksframlegg

Saksprotokoll HMA 05.12.11

Saksprotokoll Fsk 17.01.12

Oppsummering av uttalelser

Dokumentene er også lagt ut på kommunens servicetorg, Storgata 13, 1. etasje.
Ta kontakt med en av saksbehandlerne dersom du har spørsmål, eller om det er ønskelig å få oversendt papirkopi av planprogrammet.

Saksbehandlere:
Ole Einar Gulbrandsen
Telefon: 32 11 74 66
E-post: ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Guro Skinnes
Telefon: 32 11 75 82
E-post: guro.skinnes@ringerike.kommune.no

Publisert
19.01.2012
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk