Fastsetting av planprogram - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Fastsetting av planprogram

Formannskapet har fastsatt plangrogram for kommunedelplan «E16 Eggemoen Nymoen»

Formannskapet behandlet saken i møte 20.09.2016 sak 175/16.

illustrasjonsbilde

Følgende vedtak ble fattet:

"Planprogram for «Kommunedelplan E16 Eggemoen– Nymoen», datert:01.08.2016 fastsettes i henhold til plan og bygningsloven §11-13 med følgende tillegg i punkt 7.1. Lokalt utviklingsmønster: «Avgrensning av nødvendig areal utredes og kartfestes.»

Hensikten med endringen er å avklare hvilke arealer som kan utvikles uten å komme i konflikt med veiprosjektet. "

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Saksdokumenter:
Protokoll
Saksframlegg
Planprogram 
Oppsummering av merknader 

Publisert
04.10.2016
Sist endret
04.10.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk