Gå til innhold Gå til søk

E16 Nymoen-Eggemoen Varsel om oppstart, høring og offentlig ettersyn

Herved kunngjøres oppstart av planarbeid, og høring og offentlig ettersyn av planprogram for “Kommunedelplan for E16 parsell Nymoen-Eggemoen”.

Frist for innspill er 1.7.2016

Illustrasjonsbilde

Statens vegvesen varsler ihht plan- og bygningsloven (PBL) §11.12 oppstart av arbeid med kommunedelplan med konsekvensutredning for ny E16 Nymoen-Eggemoen i Ringerike kommune. I henhold til PBL §3.7 legger Statens vegvesen forslag til planprogram ut på høring fra 4.5.2016 til 1.7.2016. Planprogrammet gjør rede for formål, rammer, planprosess og hvilke trasealternativer som skal utredes i d neste planfasene. I tillegg beskrives hvilke temaer konsekvensutredningen skal omfatte og medvirkningsopplegg. Formålet med utbyggingen av E16 mellom Nymoen og Eggemoen er å gi en sikrere og mer effektiv trafikksituasjon for alle trafikantgrupper

Statens vegvesen ønsker innspill til forslag til planprogram. Innspill kan sendes elektronisk til firmapost-ost@vegvesen.no eller til følgende adresse:

Statens vegvesen Region øst
Postboks 1010
2605 Lillehammer

Frist for innsending av innspill er satt til 1.7.2016
Innspillene merkes "16/28107"

Det vil bli holdt åpent informasjonsmøte tirsdag 7.juni fra kl. 18 til 20 i kommunestyresalen i Ringerike rådhus.

Link til planprogrammet

Prosjektets hjemmeside hos Statens vegvesen

Publisert
12.05.2016
Sist endret
25.05.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk