Gå til innhold Gå til søk

E16 Skaret - Hønefoss

Statens vegvesen Region sør planlegger ny E16 på strekningen Skaret-Hønefoss. Frist for å komme med merknader til planoppstarten er 26.mars 2010.

Etter plan- og bygningsloven § 11-12 varsler Statens vegvesen Region sør i samråd med Hole kommune og Ringerike kommune oppstart av arbeidet med kommunedelplan for E16 på strekningen fra Skaret til Hønefoss.


Vegen skal planlegges med fire kjørefelt. Tiltaket skal konsekvensutredes. Vegvesenet vil utarbeide et forslag til planprogram, som angir hvilke
vegløsninger og hvilke konsekvenser som foreslås utredet i en kommende
konsekvensutredning. Forslaget til planprogram vil bli lagt ut til offentlig
ettersyn våren/sommeren 2010, etter politisk behandling i Hole og Ringerike kommuner. Ettersynet vil bli annonsert og det vil bli avholdt åpent møte i høringsperioden. Hole og Ringerike kommuner er ansvarlige myndigheter for fastsettelse av planprogrammet.

Med bakgrunn i det fastsatte planprogrammet vil Vegvesenet utarbeide
konsekvensutredning og forslag til kommunedelplan for den nye vegen.
Planforslaget med tilhørende konsekvensutredning vil bli lagt ut til
offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hole og Ringerike kommuner.
Ettersynet vil bli annonsert og det vil bli avholdt åpent møte i høringsperioden.


Hole og Ringerike kommuner er planmyndigheter og skal vedta
kommunedelplan for den delen av vegen som ligger innenfor den
respektive kommunens grense.


Merknader og innspill til planoppstarten kan sendes Statens vegvesen
Region sør, Serviceboks 723, 4808 Arendal, eller på e-post til
firmapost-sor@vegvesen.no innen 26. mars 2010.

Statens vegvesen har opprettet en egen prosjektside på sine hjemmesider.


Spørsmål om prosjektet kan rettes til Statens vegvesen Region sør ved
Gert Myhren, tlf. 32 21 43 50, e-post gert.myhren@vegvesen.no eller
Nils Brandt, tlf. 32 21 43 35, e-post nils.brandt@vegvesen.no.

Hole kommunes kontaktperson for prosjektet er Hilde Bendz,
tlf. 32 16 11 00, e-post hilde.bendz@hole.kommune.no.
Ringerike kommunes kontaktperson for prosjektet er Gunnar Hallsteinsen,
tlf. 32 11 74 00, e-post gunnar.hallsteinsen@ringerike.kommune.no.

Publisert
17.02.2010
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk