Gå til innhold Gå til søk

Kommunedelplan Krakstadmarka

Kommunedelplan Krakstadmarka er vedtatt av Kommunestyret i Ringerike

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for en sentrumsnær, helhetlig arealutvikling i området, med en tilrettelegging for opp til 2000 innbyggere. Påtenkte reguleringsformål er boligområder med tilhørende uteoppholdsareal, offentlig/privat tjenesteyting og service, samferdsel og teknisk infrastruktur, grønnstruktur med turdrag og naturområde, samt områder med landbruk, natur og friluftsformål.

Ettersom det heftet innsigelse til deler av planen er disse tatt ut og det er igangsatt arbeide med å endelig avklare disse arealene.

Publisert
19.09.2016
Sist endret
11.01.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk