Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

Kommunestyret vedtok i møte 20.02.14 sak 24/14 å legge «Nytt planprogram for kommunedelplan for Steinsfjorden» ut på høring og offentlig ettersyn.

Åpent informasjonsmøte arrangeres torsdag 13. mars kl. 19.00 på herredshuset i Hole.


I henhold til plan- og bygningsloven § 11- 1 og § 11-13 kunngjøres herved oppstart av arbeidet med ovennevnte kommunedelplan. Planarbeidet vil være et samarbeid mellom Ringerike og Hole kommuner og høringsperioden for planprogrammet samordnes i tid i de to kommunene.

Det er utarbeidet et planprogram som i hovedtrekk skisserer kommende planprosess.

Det foreligger en tilråding om biotopvernområde i deler av Steinsfjorden fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) til Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet). Fylkesmannen og direktoratet er kjent med kommunenes arbeid med kommunedelplanen.

Det oppfordres til å komme med merknader/kommentarer til planprogrammet. Høringsuttalelsen skal sendes skriftlig til Ringerike kommune innen 7. april 2014.

 

Saksdokumenter
Forslag til planprogram og andre dokumenter i saken
Protokoll fra kommunestyret

Publisert
28.02.2014
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk