Gå til innhold Gå til søk

Gjeldende kommuneplan

Kommuneplanens samfunnsdel
Samfunnsdelen er kommunens overordna styringsdokument, og tar stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon. Gjeldende samfunnsdel ble vedtatt 30.04.2015.

Samfunnsdel  

Saksprotokoll 

Saksframlegg


Kommuneplanens arealdel
Alle kommuner skal ha en arealplan for hele kommunen som viser sammenhengen mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk, herunder behov for vern og utbygging. Arealdelen er et sentralt virkemiddel for å gjennomføre kommunens overordna målsettinger som framgår i samfunnsdelen. Arealdelen skal også ivareta nasjonale og regionale interesser.

Gjeldende arealdel ble vedtatt 30.08.2007.

Arealdelen er for tiden under revisjon, les mer om dette her.

Kommuneplanbestemmelsene

Plankartet

Kommuneplankartet er også tilgjengelig i kommunens kartløsning.

Publisert
21.03.2013
Sist endret
01.03.2016

Selvbetjening

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk