Gå til innhold Gå til søk

363 Detaljregulering Smeden 2 - Høring og offentlig ettersyn

Detaljregulering for Smeden 2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Frist for å uttale seg til planforslaget er 1. oktober 2017

Detaljregulering 0605_363 Smeden 2 sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltningen 11.09.17, sak 48/17. Dette i henhold til plan- og bygningsloven §§ 5-2 og 12-10.

Fristen for å uttale seg til planforslaget er 1. November 2017.

Planområdet er vist på kartutsnittet under.

Om planforslaget

Hensikten med planforslaget er å tilrettelegge for etablering av ca. 12 nye boenheter i leilighetsbygg i 3 og 4 etasjer. Det skal gjøres tiltak for å bedre trafikksikkerhet i område ved at det etableres fortau og legges til rette for bedre parkering for Smeden barnehage. I tillegg vil det i planen tilrettelegges for areal for lek.

Uttalelser

Uttalelser til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 01.10.2017.

Saksdokumenter

Forslag til plankart, vertikalnivå 1

Forslag til plankart, vertikalnivå 2

Illustrasjonsplan

Forslag til reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

ROS-analyse

Støyutredning

Trafikkananlyse

Saksframlegg 1. gangs behandling

Møteprotokoll HMA 1. gangs behandling

Uttalelse til varsel om oppstart Fylkesmannen i Buskerud

Uttalelse til varsel om oppstart Ringeriks-kraft Nett

Uttalelse til varsel om oppstart Tine Bråten

Uttalelse til varsel om oppstart Statens vegvesen. 15.02.15

Uttalelse til varsel om oppstart Statens vegvesen. 08.05.17

Uttalelse til varsel om oppstart Buskerud Fylkeskommune, 11.02.15

Uttalelse til varsel om oppstart Buskerud Fylkeskommune, 02.06.17

Gjeldende reguleringsplan, plan nr. 99 Haugsbygd B-D

Gjeldende reguleringsplan, plan nr. 99-07 Smeden barnehage

Publisert
14.09.2017
Sist endret
21.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Nettredaktør: Evi Mathilassi Lien    Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk