Gå til innhold Gå til søk

377 Detaljregulering Vikerstra - Vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok 07.09.2017, sak 90/17. NR 0605_377 detaljregulering for Vikersetra.

Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

 

 Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

 

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

 

 For informasjon om klagerett, klikk her.

For informasjon om erstatning og innløsning, klikk her.

 

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

Plankart

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Saksframlegg

Vedtak kommunestyret

Publisert
21.09.2017
Sist endret
21.09.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk