401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt - Vedtak av plan - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

401 Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt - Vedtak av plan

Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt er nå vedtatt i kommunestyret. Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet.

 

Kommunestyret vedtok 05.04.2018, Bh. 25/18, plan 0605_401 "Detaljregulering Hønengaten 40-44 boligprosjekt". Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

 Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er lørdag 5. mai 2018. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Nærmere orientering om klagerett er tilgjengelig i venstremenyen under Arealplaner → Reguleringsplaner → Klagerett.

Nærmere orientering om utsatt iverksetting av vedtak, erstatning og innløsning er tilgjengelig i venstremenyen under Arealplaner → Reguleringsplaner → Rettsvirkning, erstatning og innløsning.

Saksdokumenter

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Høringsuttalelser, oppsummert, med kommentarer
5. Solanalyse
6. Støyanalyse
7. Saksframlegg, oppstart
8. Saksframlegg, 1. gangsbehandling
9. Saksframlegg, 2. gangsbehandling
10. Saksprotokoll sluttbehandling, hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning
11. Saksprotokoll sluttbehandling, formannskapet 2
12. Saksprotokoll sluttbehandling, kommunestyret

Publisert
13.04.2018
Sist endret
13.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk