404 Detaljregulering Gunbjørrud - melding om vedtak og klagerett - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

404 Detaljregulering Gunbjørrud - melding om vedtak og klagerett

Kommunestyret vedtok 03.05.2018, Bh. 50/18. 0605_404 detaljregulering for Gunbjørrud.

Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss.

 

 

For informasjon om klagerett, klikk her.

For informasjon om erstatning og innløsning, klikk her.

 

Saksdokumenter

Plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter finner du link til nedenfor.

Planbeskrivelse

Bestemmelser

Plankart

Lengdeprofiler

Oversiktkart, snitt

Saksframlegg

Saksprotokoll

Tverrprofiler

VA plan

Publisert
09.05.2018
Sist endret
09.05.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk