Gå til innhold Gå til søk

415 Detaljregulering Sagaveien 56 - Vedtak av plan

Detaljregulering Sagaveien 56 er nå vedtatt i kommunestyret. Planen omfatter området som er vist på kartutsnittet.

Kommunestyret vedtok 05.12.2017, Bh. 137/17, plan 0605_415 "Detaljregulering Sagaveien 56". Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.  

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er onsdag 3. januar 2018. Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Nærmere orientering om klagerett er tilgjengelig i venstremenyen under Arealplaner → Reguleringsplaner → Klagerett.

Nærmere orientering om utsatt iverksetting av vedtak, erstatning og innløsning er tilgjengelig i venstremenyen under Arealplaner → Reguleringsplaner → Rettsvirkning, erstatning og innløsning.

Saksdokumenter

1. Plankart
2. Planbestemmelser
3. Planbeskrivelse
4. Støyrapport
5. Rapport, grunnundersøkelser
6. Høringsuttalelser, oppsummert, med kommentarer
7. Saksfremlegg, sluttbehandling
8. Saksprotokoll sluttbehandling, kommunestyret

Publisert
08.12.2017
Sist endret
08.12.2017

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk