Gå til innhold Gå til søk

419 Detaljregulering Hov Omsorgsboliger - Melding om vedtak og klagerett

Detaljregulering Hov Omsorgsboliger er nå vedtatt i kommunestyret. Vi takker for bidrag i planprosessen.

Vedtak av plan 419 «Detaljregulering Hov omsorgsboliger»

Kommunestyret vedtok 05.04.2018, sak 26/18, plan 419 «Detaljregulering Hov omsorgsboliger».

Vedtaket kunngjøres iht. plan- og bygningsloven § 12-12.

Oversiktskartet viser planområdets plassering.

Vedtaket kan påklages av parter eller andre med rettslig klageinteresse. Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra kunngjøring.

Eventuell klage sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss.

Nærmere orientering om klagerett er tilgjengelig under Arealplaner → Reguleringsplaner → Klagerett.

Saksdokumenter

Vedtatt plankart

Vedtatte planbestemmelser

Planbeskrivelse

Støyutredning

Notat - oppfølging av støy

Oppsummering høringsuttalelser med forslagstillers kommentarer

Redegjørelse, valg av lokalisering

Referat, dialogmøte Hov barnehage

Brev til SVV vedr. fortausbredde

Saksfremlegg, 2. gangsbehandling

Protokoll, kommunestyret 05.04.2018

Forslag til plankart, 1. gangsbehandling

Forslag til planbestemmelser, 1. gangsbehandling

Gjeldende planer før vedtak av plan 419

Publisert
13.04.2018
Sist endret
13.04.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk