Gå til innhold Gå til søk

433 Detaljregulering for Ullerål og Hov skoler

433 «Detaljregulering Ullerål og Hov skoler» er etter behandling i Formannskapet vedtatt sendt på høring og lagt ut til offentlig ettersyn. Høringsfrist er mandag 12. mars 2018.

 

Plan 433 «Detaljregulering Ullerål og Hov skoler» sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Formannskapet 23.01.2018, sak 1/18. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for fremtidig utvikling av skolene Ullerål og Hov i Hønefoss nord. Arealene i planområdet inneholder eksisterende Ullerål skole, Hov ungdomsskole, barnehagens arealer ved Hovsmarkveien samt arealer for friområde og trafikk. Foreslåtte reguleringsformål i planforslaget som nå er til offentlig ettersyn er undervisning, barnehage, samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og friområde.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123, Sentrum, 3502 Hønefoss senest mandag 12. mars 2018.

Planforslaget med plankart, bestemmelser og planbeskrivelse, samt andre saksdokumenter er tilgjengelig via lenkene nederst på denne siden. Kontakt saksbehandler dersom det er ønske om å få oversendt dokumenter direkte.

1. Forslag til plankart

2. Forslag til reguleringsbestemmelser

3. Planbeskrivelse
4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)
5. Trafikkanalyse
6. Støyvurdering
7. Sol- og skyggestudier
8. Oppsummering av og kommentarer til uttalelser til oppstart
9. Saksframlegg, 1. gangsbehandling
10. Saksprotokoll, 1. gangsbehandling

Publisert
25.01.2018
Sist endret
01.02.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk