Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn av Detaljreguleringsplan for Heradsbygda omsorgssenter.

0605_ 435 Detaljregulering for Heradsbygda omsorgssenter legges ut til offentlig ettersyn etter politisk behandling i Hovedutvalget for miljø- og arealforvaltning den 7.mai 2018 Bh. NR – 32/18. Dette i henhold til plan- og bygningsloven § 12-10.

Planområdet omfatter området som er vist på kartutsnittet.

 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etablering av nye Heradsbygda omsorgssenter som skal bestå av omsorgsboliger, dagaktivitetssenter og base for hjemmetjeneste. Foreslåtte reguleringsformål er offentlig bygg med tilhørende teknisk infrastruktur. Mulige konsekvenser av planarbeidet er at det forventes en økning i ÅDT på 400 i forhold til tidligere situasjon med Norderhovhjemmet.

Merknader til planarbeidet sendes til postmottak@ringerike.kommune.no, eller per post til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss innen 23. juni 2018. 

 

Det blir avholdt informasjonsmøte 24.05.2018, kl. 18.00-19.00, i Rådhuset, Kommunestyresalen i 2 etasje. Naboer og grunneiere til planforslaget blir i tillegg invitert til eget møte.

 

Saksdokumenter finner du her: bh.nr: 32/18. Se dokumenter til saken.

Publisert
08.05.2018
Sist endret
08.05.2018

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk