Gå til innhold Gå til søk

Reguleringsplaner

Reguleringsplan er et arealplankart med tilhørende bestemmelser som angir bruk, vern og utforming av arealer og fysiske omgivelser.
Plan- og bygningsloven § 12-1, 1. ledd.

Reguleringsplanen gir grunnlag for avklaring av hvilke bygge- og anleggstiltak som kan gjennomføres i planområdet. Reguleringsplan er i mange tilfeller et nødvendig rettsgrunnlag for gjennomføring av tiltak, herunder ved eventuell ekspropriasjon.

En reguleringsplan består av plankart, reguleringsbestemmelser og en planbeskrivelse.

For mer informasjon om reguleringsplan, se veileder.

Gjeldende planer
Oversikt over reguleringsplaner samt bestemmelser finnes i kommunens kartløsning.

Planer under arbeid
Oversikt over planer under arbeid finnes også i kartløsningen. Det arbeides for tiden med hvordan informasjon om planarbeid før øvrig skal gjøres tilgjengelig på kommunens internettsider. Inntil videre kan Servicetorget gi informasjon. 

Publisert
11.12.2007
Sist endret
23.05.2018

Selvbetjening

Les mer

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk