ABC-modellen - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

ABC-modellen

Lokalisering av handel og annen næringsvirksomhet skal ta utgangspunkt i ABC-modellen; rett virksomhet på rett sted.

Dette iht. kommuneplanens samfunnsdel kap. 5 pkt. 1 e.

ABC-modellen gir retningslinjer for bedriftslokalisering avhengig av tilgjengeligheten til forskjellige områder og bedriftenes behov for transport av personer (inkl. ansattes reise til arbeid) og gods. Det skilles mellom A- B- og C-lokaliteter:

A-lokaliteter har høy tilgjengelighet med høykvalitets kollektivtransport. Tilgangen på parkeringsplasser er strengt regulert, først og fremst for å begrense andelen arbeidsreiser med bil. I A-områder bør virksomheter som trekker til seg mange mennesker lokaliseres.

B-lokaliteter har høy tilgjengelighet med kollektivtransport og relativt høy tilgjengelighet med bil. Parkeringstilbudet er primært rettet mot næringsvirksomheters behov. Mulighetene for langtidsparkering er regulert for å begrense bilbruk på arbeidsreiser.

C-lokaliteter har høy tilgjengelighet med bil. De har lett adkomst til hovedveinettet og gode parkeringsforhold. Det stilles ingen krav til kollektivtilbud. I C-områder bør virksomheter som er sterkt avhengig av godstransport lokaliseres.

Publisert
06.04.2016
Sist endret
06.04.2016

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk