Gå til innhold Gå til søk

Klagerett

Kommunestyrets endelige vedtak i reguleringssaker kan påklages jf. plan- og bygningsloven § 1-9 og forvaltningsloven kap. VI (§ 28 - § 36)

Adressat, form og innhold
Klagen sendes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, og skal være undertegnet. Klagen skal inneholde:

-        Vedtaket du klager på

-        Begrunnelse for klagen

-        Endringene du ønsker

-        Andre opplysninger som kan ha betydning

Behandling
Klagen legges fram for behandling i kommunen. Dersom klagen ikke tas til følge oversendes saken til fylkesmannen, som har delegert myndighet fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Frist
Fristen for å klage er etter forvaltningsloven § 29, tre uker fra det tidspunktet vedtaket er kommet fram til vedkommende part. Dersom klagen blir innsendt for sent, kan den bli avvist. Om du har særlig grunn til det, kan du søke om å få forlenget klagefristen.

Saksdokumenter og veiledning
Du har rett til å se sakens dokumenter (med visse begrensninger). Ta kontakt med Areal- og byplankontoret, der du også kan få ytterligere veiledning om framgangsmåten, saksbehandlingsregler og andre regler av konkret betydning for dine rettigheter og plikter.

Kostnader ved klagesaken
Etter § 36 i forvaltningsloven kan en part (klager) tilkjennes dekning for vesentlige kostnader for eksempel til advokathjelp når dette har vært nødvendige for å få endret vedtaket til sin fordel. Klageinstansen vil i slike tilfeller gjøre deg oppmerksom på retten til dekning.

Publisert
07.08.2015
Sist endret
07.08.2015

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk