Gå til innhold Gå til søk

Offentlig ettersyn

Formannskapet vedtok i møte 17.06.10, sak 107/10, å legge planprogrammet for kommunedelplanen for E16 Skaret – Hønefoss ut på høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med planarbeidet er å bedre fremkommeligheten for alle brukere av veien på strekningen mellom Skaret og Hønefoss, herunder redusere kjøretid og øke trafikksikkerheten.

I henhold til plan- og bygningsloven § 14-2, og FOR 2005-04-01 nr. 276: ”Forskrift om konsekvensutredninger”, kunngjøres herved høring og offentlig ettersyn av planprogram for ”E16 Skaret - Hønefoss”.

Planprogram skal utarbeides for alle arealplaner som pga. størrelse og kostnadsomfang omfattes av forskrift om konsekvensutredninger. Programmet skal klargjøre premisser og rammer for planarbeidet, herunder fastsette hvilke forhold som skal utredes og/ eller beskrives nærmere i planforslag med konsekvensutredning. Programmet utarbeides av Statens vegvesen som er forslagstiller, og fastsettes av kommunen som er planmyndighet. Fastsatt planprogram skal ligge til grunn for utarbeidelse av planforslag med konsekvensutredning.

Kommentarer/ merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med planprogrammet, kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss - innen 1. oktober 2010.

Viktige dokumenter i saken finnes under:

Forslag til planprogram

Saksfremlegg

Saksprotokoll fra formannskapet

Merknader til oppstart kommentert av Statens vegvesen

Se også Statens vegvesen sin egen nettside for prosjektet E16 Skaret - Hønefoss her: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud Her finnes enkeltkart fra planprogrammet i bedre kvalitet.

Publisert
01.07.2010
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk