Gå til innhold Gå til søk

Vedtak om anbefaling

Vedtak i Kommunestyret:

  1. Det er svært viktig for hele Ringeriksregionen å få et raskest mulig gyldig planvedtak på valg av vegkorridor, med tanke på videre planarbeid og gjennomføring av vegprosjektet E16 Skaret – Hønefoss.
  2. Ringerike kommune mener at konsekvensutredningen er en tilstrekkelig utredning og danner godt nok grunnlag for videre planlegging.
  3. Ringerike kommune mener at det ikke er behov for meklingsmøte med bakgrunn i at det har vært jevnlig kontakt med regionale myndigheter i prosessen, og at det er sannsynlig at et meklingsmøte ikke vil føre fram til enighet om noe alternativ. 
  4. Ringerike kommune konstaterer at det er vektige innsigelser til samtlige alternativer, og vedtar oversendelse av kommunedelplan med konsekvensutredning til Fylkesmann. Dette for at den skal videresendes til departementet slik at endelige planvedtaket skal fattes av departementet.  
  5. Ringerike anbefaler kommunedelplan A1b primært med kort tunnel og subsidiært A12b med lang tunell.
  6. Dersom de fremlagte innsigelsene knyttet til nasjonale interesser medfører at alternativ A1b eller A12b ikke kan realiseres, så kan Ringerike kommune godta en løsning med rød trasé eller en kombinasjon med rød og rosa trasé.

Behandling i Kommunestyret 31.10.2013:

Saksdokumenter

------------------------------------------------------------------------------

Oversendelse til Departementet via Fylkesmann og videre arbeid

Fra denne siden er det også link til:

-------------------------------------------------------------------------------

Statens Vegevesen sin prosjektside

-

Tidligere behandlinger:

Diverse dokumenter og analyser:

 

Diverse linker:

 

 


Saksbehandler er Ole Einar Gulbrandsen,

e-post:  ole.einar.gulbrandsen@ringerike.kommune.no

Publisert
10.02.2014
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk