Gå til innhold Gå til søk

Fastsatt planprogram

I medhold av Pbl § 11-13 fastsettes planprogrammet for kommunedelplan med KU for E16 Skaret – Hønefoss, datert 07.februar 2011.

Vedtaket gjelder den del av planprogrammet som berører Ringerike kommune.

Behandling i Kommunestyret 31.03.2011:

Formannskapets innstilling, som er i samsvar med rådmannens forslag, ble enstemmig vedtatt.

Hole kommune sendte underretning om vedtak per brev datert 14.04.11 om vedtak i begge kommunene. Den fastsatte utgaven av planprogrammet er tilgjengelig på vegvesenets internettside: http://www.vegvesen.no/Vegprosjekter/e16buskerud/Planprogram.

Fastsatt planprogram kan ikke påklages.

Saksframlegg 2.gangsbehandling

Saksprotokoll kommunestyret

Vedtaksbrev

Publisert
29.04.2011
Sist endret
29.07.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk