Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

Den viktigste endringen er at det åpnes for at Ringerikshallen kan nyttes til forretning/kontor/industri. Følger reguleringen kan tenkes å få for området er endringer i trafikkmønster, færre idrettsaktiviteter og mer handel.

Reguleringsplan for Hovsmarka næringsområde foreligger nå til høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling. Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med arbeidet er å legge til rette for salg av Ringerikshallen, og en ny oppdatert områderegulering for hele Hovsmarka næringsområde.

Planen i målestokk 1:2000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605_259-3 Hovsmarka næringsområde ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 11.06.2012.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss – innen 26. august 2012.

Planavgrensning

Saksframlegg

Reguleringsplankart

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Brev

Innkomne merknader

Publisert
14.06.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk