Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Vedtak om oppstart av områderegulering kunngjøres i henhold til plan- og bygningslovens § 12-2. Hensikten med arbeidet er å legge til rette for salg av Ringerikshallen, og en ny oppdatert områderegulering for hele Hovsmarka næringsområde.

Det startes opp et arbeid med å tilrettelegge for en reguleringsendring av Tyrimyrveien 1 (Ringerikshallen) til formål industri/forretning/kontor. Eiendommen vil inngå i en områderegulering for hele Hovsmarka næringsområde. Eiendommen er i dag regulert til formål allmennyttig idrett, og består av idrettshall, sandhåndballbane og parkeringsplasser.

Merknader og ønske om medvirkning i forbindelse med det igangsatte reguleringsplanarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss innen 26. april.

Kommunestyret vedtok i møte 24.11.2011, sak nr. 140/11 at Ringerikshallen skal selges, og at det startes opp et arbeid med reguleringsplan for området. Vedtak om oppstart av områdeplan kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningsloven § 12-2. Forslag til avgrensning av planen vises i kartutsnittet.

Kommunestyret:

 Vedtak 

Publisert
24.03.2012
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk