Varsel om oppstart - Ringerike kommune Gå til innhold Gå til søk

Varsel om oppstart

Herved kunngjøres oppstart av planarbeid, og høring og offentlig ettersyn av planprogram for “Områderegulering for Øvre Hønengaten øst”.

Ringerike kommune er forslagsstiller for områdereguleringen, og ønsker å tilrettelegge for en helhetlig utvikling av området. Hovedmålene er å forsterke Hønengaten som bydelssenter/nærsenter for Hønefoss nord, samt å legge til rette for økt næringsvirksomhet og en miljømessig bærekraftig byutvikling.

Formannskapet har vedtatt en nokså radikal utvikling av området, som innebærer en del ny bygningsmasse og en omlegging av trafikksystem og grøntområder uavhengig av det eksisterende. For å sikre muligheten for å gjennomføre dette, tas det sikte på å stille krav om felles planlegging for alle eiendommer i planområdet.

Kommentarer/merknader og ønske om medvirkning kan rettes til Ringerike kommune,
Miljø- og arealforvaltning, Postboks 123 Sentrum, 3502 Hønefoss.
E-post: postmottak@ringerike.kommune.no

Fristen for å komme med innspill er 17.10.11.

Planområdet omfatter det området som er markert på kartutsnittet, se planavgrensning.

Relevante dokumenter i saken:

Forslag til planprogram

Skisseforslag alternativ 2

Saksframlegg

Tilleggsnotat til behandling av oppstart med oppsummering av uttalelser

Saksprotokoll

Planavgrensning

Publisert
02.09.2011
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk