Gå til innhold Gå til søk

OFFENTLIG ETTERSYN AV REGULERINGSPLAN

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan 0605-297 ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 06.06.11, sak 67/11.

Hensikten med reguleringen er å utvide eksiterende reguleringsplan for Idrettsanlegg i Haugsbygd, plan 297 og tilrettelegge for fire nye tomter på gnr.132/bnr.5. I tillegg er hensikten å endre gnr.132/bnr.3 avsatt til friluftsområde/ vegetasjonsskjerm til bebyggelse. Det vil også legges til rette for gang- sykkelvei og kryssinger av vegen.

 Følger reguleringen kan tenkes å få for området fremgår av saksfremlegget.

Planen i målestokk 1:1000 med bestemmelser, og andre sentrale dokumenter i saken, er lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje. Oversikt over saksdokumentene finnes i saksframlegget. Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Areal- og byplankontoret, postboks 123, sentrum, 3502 Hønefoss - innen 08.08.11.

Se linkene under:

1.   Oversiktskart

2.   Saksframlegg

3.   Protokoll

4.   Plankart

5.   Reguleringsbestemmelser

6.   Planbeskrivelse

7.   ROS - Skjema

8.   Støyutredning

9.   Støysonekart

Publisert
17.06.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk