Gå til innhold Gå til søk

Høring og offentlig ettersyn

Reguleringsplan nr. 298 - 03, Schjongslunden, er lagt ut til høring og offentlig ettersyn. Frist for merknader er 16.11.09.

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges reguleringsplan nr 298-03, ”Schjongslunden”,  ut til høring og offentlig ettersyn etter 1.gangs behandling i Hovedkomiteen for miljø- og arealforvaltning 07.09.09, sak 90/09 og i Formannskapet 24.09.09, sak 107/09.


Planområdet omfatter det området som er vist på kartutsnittet. Hensikten med planarbeidet er å endre eksisterende plan for å kunne etablere en flerbrukshall innenfor området.

Opprinnelig ble 6 ulike alternative plasseringer av en ny flerbrukshall vurdert. Fire av disse er nå silt bort, og man sitter igjen med to forslag til plassering av flerbrukshall, som er blitt likeverdig utreda. De to gjenværende planforslagene (alternativ 2 og alternativ 5) med ulik plassering av ny flerbrukshall, legges ut på høring og blir gjenstand for merknader.

Følger reguleringen kan tenkes å få for området fremgår av saksfremlegget.

Relevante dokumenter i saken:

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Ringerike kommune, Miljø- og arealforvaltning, serviceboks 24, 3504 Hønefoss – innen 16.11.09.

Publisert
30.09.2009
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk