Gå til innhold Gå til søk

Forslag til endring

Det foreslås å endre tidsfrister for noen av kravene i rekkefølgebestemmelsene og å utvide parkeringsareal ved flerbrukshallen.

298-04 - Schjongslund

Se saksdokumenter inkludert brev med varsel om forslag til endring:
Varsel om forslag til endring
Gjeldende plankart
Gjeldende bestemmelser
Utdrag av bestemmelser - forslag til nye formuleringer
Kart som viser dagens og framtidig hovedvei ut fra området og antatte framtidige gang- og sykkelveiforbindelser
Skisse som viser foreslått areal for utvidelse av parkeringsplass

Frist for innsending av merknader er 12. september 2014. Merknader sendes per epost til postmottak@ringerike.kommune.no eller per brev til
Ringerike kommune, miljø- og arealforvaltningen
Postboks 123, Sentrum
3502 Hønefoss

Ved spørsmål, se kontaktinformasjon i brev med varsel om forslag til endring.

Publisert
18.07.2014
Sist endret
06.10.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk