Gå til innhold Gå til søk

VEDTATT REGULERINGSPLAN “FV 241 PUTTEN-KLEKKEN – GANG-/SYKKELVEG”

Kommunestyret vedtok i møte 28.04.11, sak nr. 49/11 reguleringsplan nr. 0605_305 “FV 241 PUTTEN-KLEKKEN – GANG-/SYKKELVEG”.

Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Planen omfatter det området som er vist på kartutsnittet.

Plankart og reguleringsbestemmelser, samt planbeskrivelse, finner du link til nedenfor. Om endringer av plankart og bestemmelser etter offentlig ettersyn:
se saksframlegg og saksprotokoll. Dokumentene er også lagt ut på Servicetorget i Ringerike kommune, Storgata 13, 1.etasje.

Plankart del 1

Plankart del 2

Reguleringsbestemmelser

Planbeskrivelse

Saksframlegg

Saksprotokoll


For nærmere informasjon ta kontakt med saksbehandler
Guro Skinnes på tlf: 32 11 75 82

Fristen for å påklage vedtaket er etter forvaltningsloven § 29 satt til 30.05.11.  

For informasjon om klagerett, erstatning og innløsning, se rundskriv om klagerett.

Publisert
06.05.2011
Sist endret
12.06.2014

Kontakt oss

Ringerike kommune

Besøksadresse
Servicetorget 
Osloveien 1, 3511 Hønefoss 

Servicetorget er åpent
mandag-fredag kl. 09.00-15.00

Postadresse
Postboks 123 Sentrum

3502 Hønefoss

Telefon: 32 11 74 00
Telefaks: 32 12 50 30

Tjenestesteder A - Å

Facebook   Twitter   Linkedin


In English Englishsend siden som epost Tips noen om denne siden

Kommunevåpen Ringerike kommune    Ringerike kommune - 32 11 74 00 - e-post: postmottak@ringerike.kommune.no - Kontakt nettredaksjonen     Følg oss på Twitter Linkedin

                                 
Google
Tilpasset søk